osoba prywatna
podmiot gospodarczy
W jakiej sprawie piszesz?
Wpisz treść wiadomości (wymagane)
Podaj dane ułatwiające załatwienie Twojej sprawy (np. numer polisy/szkody/sprawy)
Podaj imię i nazwisko
Podaj adres e-mail
Wyślij kopię wiadomości na własny e-mail
Przepisz podany kod

Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ,,WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87. Z administratorem można się kontaktować pisemnie na podany adres siedziby lub w sposób podany na stronie www.warta.pl. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, przez czas potrzebny do jego obsługi. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę oraz wniesienia skargi do Organu Nadzoru właściwego w zakresie danych osobowych (aktualne dane znajdują się na stronie www.warta.pl w zakładce Kontakt). W celu skorzystania z przysługujących praw kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem adres siedziby Administratora danych podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są pod następującym adresem: www.warta.pl w zakładce Kontakt. Podanie danych w polach z dopiskiem ,,wymagane” jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.